Bałtycka Olimpiada Informatyczna 2015

Zadania

Gra w kręgle (Dzień pierwszy)  
Edytor (Dzień pierwszy)  
Sieć (Dzień pierwszy)  
Ścieżki (Dzień drugi)  
Haker (Dzień drugi)  
Przeciąganie liny (Dzień drugi)