XI Olimpiada Informatyczna

Zadania

Gra (Etap I)  
Sznurki (Etap I)  
Szpiedzy (Etap I)  
Zawody (Etap I)  
Most (Etap II - dzień próbny)  
Bramki (Etap II - dzień pierwszy)  
Jaskinia (Etap II - dzień pierwszy)  
Przeprawa (Etap II - dzień drugi)  
Turniej (Etap II - dzień drugi)  
Zgadywanka (Etap III - dzień próbny)  
Wschód-Zachód (Etap III - dzień pierwszy)  
Wyspy (Etap III - dzień pierwszy)  
Kaglony (Etap III - dzień drugi)  
Maksymalne rzędy permutacji (Etap III - dzień drugi)