XVIII Olimpiada Informatyczna

Zadania

Konspiracja (Etap I)  
Lizak (Etap I)  
Piorunochron (Etap I)  
Przekładanka (Etap I)  
Wykres (Etap I)  
Sejf (Etap II - dzień próbny)  
Różnica (Etap II - dzień pierwszy)  
Śmieci (Etap II - dzień pierwszy)  
Rotacje na drzewie 2 (Etap II - dzień drugi)  
Rotacje na drzewie (Etap II - dzień drugi)  
Temperatura (Etap II - dzień drugi)  
Dynamit (Etap III - dzień próbny)  
Impreza (Etap III - dzień pierwszy)  
Inspekcja (Etap III - dzień pierwszy)  
Okresowość (Etap III - dzień pierwszy)  
Meteory (Etap III - dzień drugi)  
Patyczki (Etap III - dzień drugi)  
Konkurs programistyczny (Etap III - dzień drugi)