<Wyślij rozwiązanie> [0/100]
Statystyki zadania
Liczba osob: 693
Liczba osob na 100 punktow: 458
Sredni wynik: 79.2583

Różnica

Limit pamięci: 32 MB

Mamy dane słowo złożone z małych liter alfabetu angielskiego 'a'-'z'. Chcielibyśmy wybrać pewien niepusty, spójny (tj. jednokawałkowy) fragment tego słowa, w taki sposób, aby różnica pomiędzy liczbą wystąpień najczęściej i najrzadziej występującej w tym fragmencie litery była jak największa. Zakładamy przy tym, że najrzadziej występująca litera w wynikowym fragmencie słowa musi mieć w tym fragmencie co najmniej jedno wystąpienie. W szczególności, jeżeli fragment składa się tylko z jednego rodzaju liter, to najczęstsza i najrzadsza litera są w nim takie same.

Wejście

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą (), oznaczającą długość słowa. Drugi wiersz zawiera słowo składające się z małych liter alfabetu angielskiego.

W testach wartych przynajmniej 30% punktów zachodzi dodatkowy warunek .

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, równą maksymalnej wartości różnicy między liczbą wystąpień najczęściej i najrzadziej występującej litery, jaką możemy znaleźć w pewnym spójnym fragmencie danego słowa.

Przykład

Dla danych wejściowych:

10
aabbaaabab

poprawną odpowiedzią jest:

3

Wyjaśnienie do przykładu: Fragment słowa, dla którego różnica między liczbą liter a i b wynosi 3, to aaaba.

Autor zadania: Jacek Tomasiewicz.

<Wyślij rozwiązanie> [0/100]