XIX Olimpiada Informatyczna

Zadania

Festyn (Etap I)  
Litery (Etap I)  
Odległość (Etap I)  
Randka (Etap I)  
Studnia (Etap I)  
Tour de Bajtocja (Etap II - dzień próbny)  
Bony (Etap II - dzień pierwszy)  
Szatnia (Etap II - dzień pierwszy)  
Okropny wiersz (Etap II - dzień drugi)  
Rozkład Fibonacciego (Etap II - dzień drugi)  
Squarki (Etap III - dzień próbny)  
Licytacja (Etap III - dzień pierwszy)  
Pensje (Etap III - dzień pierwszy)  
Wyrównywanie terenu (Etap III - dzień pierwszy)  
Bezpieczeństwo minimalistyczne (Etap III - dzień drugi)  
Hurtownia (Etap III - dzień drugi)  
Prefiksufiks (Etap III - dzień drugi)