<Wyślij rozwiązanie> [0/100]
Statystyki zadania
Liczba osob: 489
Liczba osob na 100 punktow: 433
Sredni wynik: 91.2781

Kongres

Limit pamięci: 32 MB

Na pierwszym kongresie Bajtockiego Towarzystwa Informatycznego uczestnicy zasiedli przy długim prostokątnym stole, wszyscy po tej samej stronie. Jeden z uczestników postawił pytanie, na ile sposobów siedzący mogą uścisnąć sobie dłonie bez wstawania od stołu - w trakcie jednego takiego przywitania, każdy uczestnik może uścisnąć dłoń co najwyżej jednego innego uczestnika, który musi być jego sąsiadem przy stole.

Ponieważ uczestnicy kongresu są informatykami teoretykami, poprosili Ciebie o napisanie programu, który policzy dla nich tę liczbę sposobów. Żeby nie operować dużymi liczbami wystarczy, jeżeli podasz im ostatnią cyfrę wyniku.

Zadanie

Napisz program który:

  • wczyta ze standardowego wejścia liczbę uczestników kongresu,
  • wyznaczy ostatnią cyfrę liczby różnych sposobów uścisków dłoni przez uczestników kongresu,
  • wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita (), oznaczająca liczbę uczestników kongresu.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinna znajdować się jedna cyfra - ostatnia cyfra szukanej liczby możliwych sposobów uścisków dłoni.

Dla danych wejściowych:
4
poprawną odpowiedzią jest:
5


Wszystkie poprawne sposoby uścisków dłoni dla .

Autor zadania: Jakub Radoszewski.

<Wyślij rozwiązanie> [0/100]